نویسنده = ابراهیم اصلانی
تعداد مقالات: 3
1. پارادایم تاریخ‌نگاری نظامیِ محمدجواد مشکور

دوره 5، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-22

10.52547/HSOW.5.1.1

ابراهیم اصلانی؛ رضا محمدی؛ سعیده سلطانی مقدم


2. بررسی اهمیت و ویژگی های مهمترین قلعه های دوره صفویه

دوره 3، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 67-90

10.29252/HSOW.3.4.67

عبدالله متولی؛ ابراهیم اصلانی؛ زهرا حفیظ اللهی