نویسنده = ���������������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. هرودوت و روایت جنگ ماراتن

دوره 4، شماره 1، بهار 1399، صفحه 139-160

10.29252/HSOW.4.1.139

نرگس شاه نظری؛ علی اصغر میرزایی