نویسنده = علی زارعی
تعداد مقالات: 2
1. جایگاه آیات قرآن در تحلیل فتوحات اعراب مسلمان در ایران

دوره 3، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 23-40

محمد حسن بیگی؛ رضا محمدی؛ علی زارعی


شماره‌های پیشین نشریه