نویسنده = ���������� ������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. پیامدهای جنگ جهانی دوم بر مناطق کرانه‌ای و پس‌کرانه‌ای خلیج فارس

دوره 1، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 73-94

10.29252/HSOW.1.1.73

حبیب اله سعیدی نیا؛ عبد الرزاق ملکی