نویسنده = ���������� ������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. ‌بررسی تحلیلی عملکرد نظامی حکومت صفوی در شورش افاغنه

دوره 1، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 95-113

10.29252/HSOW.1.1.95

رضا شجری قاسم خیلی؛ ابراهیم مشفقی فر