نویسنده = ������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه آیات قرآن در تحلیل فتوحات اعراب مسلمان در ایران

دوره 3، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 23-40

10.29252/HSOW.3.3.23

محمد حسن بیگی؛ رضا محمدی؛ علی زارعی