نویسنده = ���������� ������
تعداد مقالات: 1
1. رویکردی تحلیلی به نقش منظر در ارتقا خاطرات جمعی (نمونه موردی: خرمشهر، جنگ ایران و عراق)

دوره 2، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 37-60

10.29252/HSOW.2.3.37

آیدا باقری بهشتی؛ فرح حبیب؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی