نویسنده = �������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. نقش اصلاحات نظامی خشایارشاه بر عملکرد نظامی ارتش هخامنشی(486-465 ق.م)

دوره 2، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 143-164

10.29252/HSOW.2.2.143

افسانه گلی؛ ناصر جدیدی؛ فیض اله بوشاسب گوشه