نویسنده = ���������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. نقش و جایگاه طوایف کرد در جنگ‌های شاه تهماسب صفوی با عثمانی

دوره 3، شماره 1، بهار 1398، صفحه 67-90

10.29252/HSOW.3.1.67

محمدعلی رنجبر؛ عیسی شجاعی برجوئی