نویسنده = �������� �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. دفاع مقدس و قدرت جهانی (واکاوی سوابق نظری محققان روسی)

دوره 3، شماره 1، بهار 1398، صفحه 139-162

10.29252/HSOW.3.1.139

محمد فرهادی؛ رسول یاحی؛ نوروز هاشم زهی؛ انسیه اصغری