نویسنده = ������������ ������ ������
تعداد مقالات: 1
1. غزوه بنی قریظه و اعتبارسنجی گزارش‌های مشهور تاریخی درباره آن

دوره 2، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 139-163

10.29252/HSOW.2.4.139

احمدرضا نوازنی؛ علی حسن بگی؛ علی رضا طبیبی؛ کیوان احسانی