نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه مفهوم جنگ عادلانه در سیره نظامی صلاح الدین ایوبی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-22

10.29252/HSOW.3.3.1

فاطمه احمدوند؛ علیرضا اشتری تفرشی؛ سمیه آقامحمدی؛ حسن صیانتی