نویسنده = ���������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. رودخانه‌های عراق و استراتژی‌های نظامی عباسیان( 334-132ه.ق)

دوره 3، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 23-45

10.29252/HSOW.3.4.23

نعمت الله زکی پور؛ مجید شموسی مطلق