نویسنده = ������������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مشارکت زرتشتیان در جنگ ایران و عراق؛ انگیزه‌ها، دلایل و زمینه‌های فکری و فرهنگی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 117-140

10.29252/HSOW.3.4.117

شباهنگ مهاجرانی؛ علی اکبر امینی؛ سید علی مرتضویان