نویسنده = ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه و تحلیل عوامل شکل‌گیری، کارکرد و اهمیت قلاع و دژهای دفاعی کوره اَرجان از صدر اسلام تا پایان سلجوقی

دوره 4، شماره 1، بهار 1399، صفحه 79-114

10.29252/HSOW.4.1.79

حسین سپیدنامه؛ احمد صالحی کاخکی؛ سید هاشم حسینی؛ ابراهیم رایگانی