نویسنده = �������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. تبیین و تحلیل رویکرد پیامبر(ص) در انتخاب فرماندهان سَریّه‌های عصر نبوی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 53-74

10.29252/HSOW.4.2.53

مینا رضائی؛ فریناز هوشیار؛ سید علیرضا ابطحی فروشانی