نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش حمزه‌آغا منگور در قیام شیخ ‌عبیدالله شمدینانی علیه قاجاریّه (1297 ق/ 1880 م)

دوره 4، شماره 1، بهار 1399، صفحه 49-77

10.29252/HSOW.4.1.49

فریده مروتی؛ جهانبخش ثواقب؛ محسن رحمتی؛ شهاب شهیدانی