نویسنده = محمد نائب پور
تعداد مقالات: 1
1. انقلاب اکتبر و تقابل نیروهای انگلیسی با نیروی قزاق در شمال ایران

دوره 3، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 47-65

10.29252/HSOW.3.4.47

عبدالرضا کیانی ده کیانی؛ محمد امیر شیخ نوری؛ محمد نائب پور؛ علیرضا علی صوفی