کلیدواژه‌ها = جنگ جهانی اول
تعداد مقالات: 12
1. علل و پیامدهای قحطی کرمانشاهان در جنگ جهانی اول

دوره 5، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 81-102

10.29252/HSOW.5.2.81

فریبرز منصوری؛ علیرضا علی صوفی؛ نظامعلی دهنوی؛ ثریا شهسواری


6. دولت قاجار و بحران ارومیه در جنگ جهانی اول

دوره 2، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 49-76

10.29252/HSOW.2.4.49

فرهاد دشتکی نیا


10. تأملی بر جایگاه و نقش عشایر غرب ایران در جنگ جهانی اول

دوره 1، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 33-56

10.29252/HSOW.1.2.33

محسن بهشتی‌سرشت؛ مسعود آدینه وند