نویسنده = حسن بیگی، محمد
تعداد مقالات: 2
1. جایگاه آیات قرآن در تحلیل فتوحات اعراب مسلمان در ایران

دوره 3، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 23-40

محمد حسن بیگی؛ رضا محمدی؛ علی زارعی


2. غزوه بدر در نگاه متفاوت قرآن و سیره‌نویسان

دوره 1، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 1-18

محمد حسن بیگی؛ عبدالواحد قادری


شماره‌های پیشین نشریه