نویسنده = رنجبر، محمود
تعداد مقالات: 2
1. انعکاس مضامین تاریخی اجتماعی در رمان «وقت جنگ دوتارت را کوک کن»

دوره 3، شماره 1، بهار 1398، صفحه 91-112

محمود رنجبر؛ مهیار حجرین


شماره‌های پیشین نشریه