نویسنده = محمودپور، محمد
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر جزیه بر مصونیت نظامی زردشتیان و تداوم حیات آن ها

دوره 2، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 69-86

سمانه خلیلی فر؛ محمد محمودپور


شماره‌های پیشین نشریه