نویسنده = یاحی، رسول
تعداد مقالات: 1
1. دفاع مقدس و قدرت جهانی (واکاوی سوابق نظری محققان روسی)

دوره 3، شماره 1، بهار 1398، صفحه 139-162

محمد فرهادی؛ رسول یاحی؛ نوروز هاشم زهی؛ انسیه اصغری


شماره‌های پیشین نشریه