سامانه نشریات دانشگاه اراک- فصلنامه مطالعات تاریخی جنگ- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
گروه تاریخ دانشگاه اراک با همکاری انجمن ایرانی تاریخ در راستای فراهم نمودن بسترهای مناسب جهت اعتلای ارزش‌های فرهنگی و پاسداری از میراث غنی تاریخی و تمدنی ایران و اسلام و همچنین توسعه و ارتقای کیفی پژوهش و نشر دستاوردها، پژوهشها و تجارب علمی پژوهشگران دانشگاهی در سراسر کشور، به انتشار فصلنامه علمی – پژوهشی «مطالعات تاریخی جنگ» زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اقدام نموده است. این نشریه به زبان فارسی منتشر خواهد گردید و در بر گیرنده مقالات مرتبط با موضوعات و محورهای مورد نظر می باشد.
نشانی مطلب در وبگاه سامانه نشریات دانشگاه اراک- فصلنامه مطالعات تاریخی جنگ:
http://hsow.journal.araku.ac.ir/find.php?item=1.40.13.fa
برگشت به اصل مطلب