نویسنده = عزیززاده آرائی، حسین
بررسی تأثیر تغییرات جغرافیایی بر تحولات نظامی ایران عصر غزنوی-سلجوقی با تکیه‌بر حوادث جوی

دوره 5، شماره 4، تیر 1401، صفحه 97-118

10.29252/HSOW.5.4.97

حسین عزیززاده آرائی؛ امامعلی شعبانی؛ رضا شجری قاسم خیلی