نویسنده = ���������� �������� �������� ������
پیامدهای جنگ جهانی دوم بر مناطق کرانه‌ای و پس‌کرانه‌ای خلیج فارس

دوره 1، شماره 1، مهر 1395، صفحه 73-94

حبیب اله سعیدی نیا؛ عبد الرزاق ملکی