نویسنده = ���������� �������� ����������������
واکاوی دیدگاه اهل بیت (ع) به فتوحات صدر اسلام با رویکرد تاریخی ـ حدیثی

دوره 2، شماره 2، تیر 1397، صفحه 49-68

علی حسن بگی؛ امیرعباس مهدوی فرد