نویسنده = ���������� �������� �������� ��������
آموزش نظامی در مدارس نظامی و غیرنظامی در دورة پهلوی اول

دوره 6، شماره 1، آبان 1401، صفحه 42-57

قربانعلی کناررودی؛ محمدجواد مرادی نیا


تحلیل مؤلفه‌های تبعید تبعیدیان جنگ جهانی دوم (1320-1324ش)

دوره 4، شماره 3، آبان 1399، صفحه 75-100

10.52547/hsow.4.3.75

سیدمحمود سادات بیدگلی؛ محمد جواد مرادی نیا