نویسنده = خلیلی فر، سمانه
منازعات عثمانی و صفوی در گیلان

دوره 3، شماره 4، دی 1398، صفحه 1-21

10.52547/HSOW.3.4.1

سید احمد رضا خضری؛ جمال موسوی؛ محمد محمودپور؛ سمانه خلیلی فر


تأثیر جزیه بر مصونیت نظامی زردشتیان و تداوم حیات آن ها

دوره 2، شماره 2، تیر 1397، صفحه 69-86

سمانه خلیلی فر؛ محمد محمودپور