نویسنده = جهانبخش ثواقب
امتیازات و جایگاه نظامیان قزلباش در حکومت شاه اسماعیل اول صفوی

دوره 7، شماره 1، مهر 1402، صفحه 18-33

جهانبخش ثواقب؛ سروش آزادبخت؛ فریده مروتی


نقش نظامیان قزلباش در جنگ‌ها و استقرار و تثبیت حکومت شاه اسماعیل اول صفوی

دوره 6، شماره 1، آبان 1401، صفحه 1-17

جهانبخش ثواقب؛ فریده مروتی؛ سروش آزادبخت


بررسی نقش حمزه‌آغا منگور در قیام شیخ ‌عبیدالله شمدینانی علیه قاجاریّه (1297 ق/ 1880 م)

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 49-77

10.52547/HSOW.4.1.49

فریده مروتی؛ جهانبخش ثواقب؛ محسن رحمتی؛ شهاب شهیدانی


منازعات جانشینی بویهیان و تأثیر آن بر افول فرهنگ و تمدن اسلامی با تأکید بر علوم عقلی

دوره 3، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 1-24

الهام آقاجری؛ محسن رحمتی؛ جهانبخش ثواقب