نویسنده = ������������ ����������
نقش نظامیان قزلباش در جنگ‌ها و استقرار و تثبیت حکومت شاه اسماعیل اول صفوی

دوره 6، شماره 1، آبان 1401، صفحه 1-17

جهانبخش ثواقب؛ فریده مروتی؛ سروش آزادبخت