کلیدواژه‌ها = نبردهای شاه تهماسب اول
نقش و جایگاه طوایف کرد در جنگ‌های شاه تهماسب صفوی با عثمانی

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 67-90

محمدعلی رنجبر؛ عیسی شجاعی برجوئی