کلیدواژه‌ها = صفویه
جنگ و آسیب‌های زیست محیطی آن در دوره صفویه

دوره 7، شماره 1، مهر 1402، صفحه 34-42

فرهاد صبوری فر؛ محمد حسن بیگی؛ مجید ویسمه


بررسی اهمیت و ویژگی های مهمترین قلعه های دوره صفویه

دوره 3، شماره 4، دی 1398، صفحه 67-90

10.52547/HSOW.3.4.67

عبدالله متولی؛ ابراهیم اصلانی؛ زهرا حفیظ اللهی


دو چهره قدرت درگفتمان سیاسی دوره صفوی

دوره 2، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 1-26

حمداله اکوانی