کلیدواژه‌ها = اعراب
مفهوم‌شناسیِ نمادها، سنت‌ها و رموز جنگی اعرابِ پیش از اسلام

دوره 5، شماره 3، آذر 1400، صفحه 47-74

مجید حاجی بابایی؛ سجاد دادفر


جنگ در نزد عرب پیش از اسلام

دوره 1، شماره 1، مهر 1395، صفحه 19-44

سجاد دادفر