کلیدواژه‌ها = روایت
هرودوت و روایت جنگ ماراتن

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 139-160

10.52547/HSOW.4.1.139

نرگس شاه نظری؛ علی اصغر میرزایی