کلیدواژه‌ها = عراق
مجلس شورای اسلامی و مسئله حمله عراق به کویت (11مرداد 1369- 9 اسفند 1369)

دوره 4، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 1-21

10.52547/HSOW.4.2.1

فاطمه امیری پری؛ علیرضا ملایی توانی؛ داریوش رحمانیان؛ حمید بصیرت منش


بررسی تطبیقی گاه شمار لشکرکشی های مغولان از تسخیر اُترار تا نبرد عین جالوت در منابع ایرانی، عراقی و مملوک

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 1-32

مهین بابایی مَلو؛ جواد عباسی؛ مصطفی گوهری فخرآباد