کلیدواژه‌ها = جامعه ایلی
قانون خدمت نظام‌وظیفه و جامعه ایلی؛ با تکیه بر ایل بویراحمد

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 47-67

10.52547/HSOW.5.1.47

محمد مهدی روشنفکر؛ رضا معینی رودبالی