کلیدواژه‌ها = قرآن
غزوه بنی قریظه و اعتبارسنجی گزارش‌های مشهور تاریخی درباره آن

دوره 2، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 139-163

احمدرضا نوازنی؛ علی حسن بگی؛ علی رضا طبیبی؛ کیوان احسانی


غزوه بدر در نگاه متفاوت قرآن و سیره‌نویسان

دوره 1، شماره 1، مهر 1395، صفحه 1-18

محمد حسن بیگی؛ عبدالواحد قادری