دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی مقایسه ای عملکرد و برخورد بلشویکها و پلیس جنوب با ایرانیان در دوران احمدشاه قاجار (با تاکید بر درگیری با عشایر تحت والیگری دکتر مصدق)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1402

اکرم نجفی؛ علیرضا علی صوفی؛ ثریا شهسواری


نقد و بررسی مذاکرات و گفتگوهای جنگ قادسیه (بر اساس تحلیل گفتمان حقیقت فوکو)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1402

10.22034/hsow.2024.2019267.1525

سید علاالدین شاهرخی؛ الهام میرزاخانی