نمایه نویسندگان

آ

 • آزادبخت، سروش امتیازات و جایگاه نظامیان قزلباش در حکومت شاه اسماعیل اول صفوی [دوره 7، شماره 1، 1402، صفحه 18-33]
 • آقامحمدی، ابراهیم دیرینه شناسی مناقشات مرزی چین و هند [دوره 7، شماره 3، 1402، صفحه 1-16]
 • آقامحمدی، سمیه تبیین انگیزه‌های جنگ‌های صلیبی متأخر بر مبنای دو صلح‌نامه بیبرس و قلاوون مملوکی با صلیبیان (شهسواران مهمان‌نواز) [دوره 7، شماره 2، 1402، صفحه 17-31]

ا

 • اسدپور، حمید راهبرد عباس‌میرزا نایب‌السلطنه در کارآمدسازی قشون قاجار در جنگ‌ها [دوره 7، شماره 2، 1402، صفحه 47-66]
 • اسلامی، روح اله بررسی مفهوم جنگ و جایگاه فضیلت قهرمانی در ایلیاد هومر [دوره 7، شماره 2، 1402، صفحه 1-16]
 • اشتری تفرشی، علیرضا تبیین انگیزه‌های جنگ‌های صلیبی متأخر بر مبنای دو صلح‌نامه بیبرس و قلاوون مملوکی با صلیبیان (شهسواران مهمان‌نواز) [دوره 7، شماره 2، 1402، صفحه 17-31]
 • اطهری، سیدحسین بررسی مفهوم جنگ و جایگاه فضیلت قهرمانی در ایلیاد هومر [دوره 7، شماره 2، 1402، صفحه 1-16]
 • امینی، امین تحلیل دلایل جنگ‌های پیروز ساسانی با هپتالیان(484میلادی-459میلادی) [دوره 7، شماره 4، 1403، صفحه 82-96]

ب

 • بابائی، طاهر جایگاه قاپی‌قولوها در ساختار انتظامی عثمانی تا ایجاد ضبطیه [دوره 7، شماره 4، 1403، صفحه 1-16]
 • بابادی، امین نقش اشکانیان در نبرد تالاس (36 ق.م) [دوره 7، شماره 2، 1402، صفحه 67-83]
 • بهنام فر، محمدحسن نقش تدابیر نظامی در تثبیت قدرت سیاسی موحدون در اندلس [دوره 7، شماره 3، 1402، صفحه 17-32]
 • بیگدلو، رضا جایگاه مدارس نظام در تحول آموزش نظامی دوره قاجار و پهلوی اول [دوره 7، شماره 1، 1402، صفحه 1-17]

ت

 • تقوی سنگدهی، سیده لیلا تبیین انگیزه‌های جنگ‌های صلیبی متأخر بر مبنای دو صلح‌نامه بیبرس و قلاوون مملوکی با صلیبیان (شهسواران مهمان‌نواز) [دوره 7، شماره 2، 1402، صفحه 17-31]
 • تنهایی، سیده نرگس بهره برداری از ترورهای بیولوژیک در مناسبات سیاسی و نظامی حکمرانان در تاریخ اسلام [دوره 7، شماره 4، 1403، صفحه 50-62]

ث

 • ثواقب، جهانبخش امتیازات و جایگاه نظامیان قزلباش در حکومت شاه اسماعیل اول صفوی [دوره 7، شماره 1، 1402، صفحه 18-33]
 • ثواقب، جهانبخش بررسی تکاپوهای تبلیغی و نظامی فاطمیان در ایالت جزیره [دوره 7، شماره 4، 1403، صفحه 34-49]

ح

 • حجتی نجف آبادی، شهناز تحلیلی بر نبرد حرّان با تکیه بر نظریه‌های جامعه‌شناسی جنگ [دوره 7، شماره 3، 1402، صفحه 46-62]
 • حسن بیگی، محمد جنگ و آسیب‌های زیست محیطی آن در دوره صفویه [دوره 7، شماره 1، 1402، صفحه 34-42]
 • حسینی، آسیه انقلاب ثور 1357 و شورش‌های مردمی در افغانستان؛ زمینه ساز حمله شوروی [دوره 7، شماره 4، 1403، صفحه 63-81]
 • حق گو، جواد واکاوی علل ناکامی سازمان اطلاعاتی پهلوی اول در تقابل با انگلستان و روسیه (با تأکید بر اسناد وزارت دفاع) [دوره 7، شماره 3، 1402، صفحه 63-78]

خ

 • خادمی زولا، فرید تحلیل دلایل جنگ‌های پیروز ساسانی با هپتالیان(484میلادی-459میلادی) [دوره 7، شماره 4، 1403، صفحه 82-96]
 • خضری قهه، حبیب الله صدای صلح در شعر جنگ: تطبیق متن‌محور گزیده اشعار قیصر امین‌پور و ویلفرد اوون [دوره 7، شماره 1، 1402، صفحه 73-85]

د

 • دهقان، معصومه بهره برداری از ترورهای بیولوژیک در مناسبات سیاسی و نظامی حکمرانان در تاریخ اسلام [دوره 7، شماره 4، 1403، صفحه 50-62]

ر

 • رجبی، زهرا نقش و تأثیر زنان در جنگ‌های دوره‌ی مغول بر اساس تاریخ جهانگشای جوینی [دوره 7، شماره 2، 1402، صفحه 46-32]
 • رحمتی، محسن بررسی تکاپوهای تبلیغی و نظامی فاطمیان در ایالت جزیره [دوره 7، شماره 4، 1403، صفحه 34-49]
 • رضایی، رؤیا بررسی تکاپوهای تبلیغی و نظامی فاطمیان در ایالت جزیره [دوره 7، شماره 4، 1403، صفحه 34-49]

ز

 • زارعی، رسول راهبرد عباس‌میرزا نایب‌السلطنه در کارآمدسازی قشون قاجار در جنگ‌ها [دوره 7، شماره 2، 1402، صفحه 47-66]

س

ش

 • شهسواری، ثریا نقش پاشاهای بغداد در جنگ‌های ایران عصر قاجار و عثمانی (مطالعه موردی بررسی سیاست‌های نجیب پاشا در کربلا) [دوره 7، شماره 3، 1402، صفحه 35-45]

ص

 • صادق زاده، مهدی جایگاه مدارس نظام در تحول آموزش نظامی دوره قاجار و پهلوی اول [دوره 7، شماره 1، 1402، صفحه 1-17]
 • صبوری فر، فرهاد جنگ و آسیب‌های زیست محیطی آن در دوره صفویه [دوره 7، شماره 1، 1402، صفحه 34-42]

غ

 • غضنفری، کلثوم نقش اشکانیان در نبرد تالاس (36 ق.م) [دوره 7، شماره 2، 1402، صفحه 67-83]
 • غفرانی، علی انقلاب ثور 1357 و شورش‌های مردمی در افغانستان؛ زمینه ساز حمله شوروی [دوره 7، شماره 4، 1403، صفحه 63-81]

ف

 • فرخنده زاده، محبوبه بهره برداری از ترورهای بیولوژیک در مناسبات سیاسی و نظامی حکمرانان در تاریخ اسلام [دوره 7، شماره 4، 1403، صفحه 50-62]

ق

 • قادری، عبدالواحد نقش پاشاهای بغداد در جنگ‌های ایران عصر قاجار و عثمانی (مطالعه موردی بررسی سیاست‌های نجیب پاشا در کربلا) [دوره 7، شماره 3، 1402، صفحه 35-45]

ک

 • کابله سوری، روجیار تحلیلی بر نبرد حرّان با تکیه بر نظریه‌های جامعه‌شناسی جنگ [دوره 7، شماره 3، 1402، صفحه 46-62]
 • کریمی الوار، کیوان زمینه‌ها و جلوه‌های همگرایی موالی و فرودستان ایرانی با خوارج در نبرد با خلافت اموی و عباسی [دوره 7، شماره 2، 1402، صفحه 84-97]
 • کشاورز، مسعود صدای صلح در شعر جنگ: تطبیق متن‌محور گزیده اشعار قیصر امین‌پور و ویلفرد اوون [دوره 7، شماره 1، 1402، صفحه 73-85]

گ

 • گراوند، مجتبی بررسی تکاپوهای تبلیغی و نظامی فاطمیان در ایالت جزیره [دوره 7، شماره 4، 1403، صفحه 34-49]

م

 • محمدی، مهدی تأثیر سپاه اتابکان زنگی بر قوای صلاح‌الدین ایوبی [دوره 7، شماره 1، 1402، صفحه 43-54]
 • مروتی، فریده امتیازات و جایگاه نظامیان قزلباش در حکومت شاه اسماعیل اول صفوی [دوره 7، شماره 1، 1402، صفحه 18-33]
 • منیری، سیدهاشم بررسی مفهوم جنگ و جایگاه فضیلت قهرمانی در ایلیاد هومر [دوره 7، شماره 2، 1402، صفحه 1-16]
 • موسوی سیانی، سعید پارادایم‌های تبیین در مطالعات تاریخی جنگ [دوره 7، شماره 1، 1402، صفحه 55-72]
 • مولایی، حسین واکاوی علل ناکامی سازمان اطلاعاتی پهلوی اول در تقابل با انگلستان و روسیه (با تأکید بر اسناد وزارت دفاع) [دوره 7، شماره 3، 1402، صفحه 63-78]
 • مومنی، محسن تحلیل دلایل جنگ‌های پیروز ساسانی با هپتالیان(484میلادی-459میلادی) [دوره 7، شماره 4، 1403، صفحه 82-96]
 • میرجلیلی، علی محمد راهبردهای نظامی پیامبر اکرم (ص) و تأثیر آن بر مناسبات سیاسی [دوره 7، شماره 3، 1402، صفحه 79-94]
 • میرحسینی، یحیی راهبردهای نظامی پیامبر اکرم (ص) و تأثیر آن بر مناسبات سیاسی [دوره 7، شماره 3، 1402، صفحه 79-94]

ن

 • نجار، حمید کاربست شایعه در کنش سیاسی مخالفان حکومت پهلوی (1356 و 1357) [دوره 7، شماره 4، 1403، صفحه 17-33]
 • نجف زاده، مهدی بررسی مفهوم جنگ و جایگاه فضیلت قهرمانی در ایلیاد هومر [دوره 7، شماره 2، 1402، صفحه 1-16]

و

 • ویسمه، مجید جنگ و آسیب‌های زیست محیطی آن در دوره صفویه [دوره 7، شماره 1، 1402، صفحه 34-42]