نویسنده = حسن سرایی
تعداد مقالات: 1
1. الگوی بسیج منابع در جنگ‌های منجر به تشکیل حکومت صفوی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 23-46

10.29252/HSOW.4.4.23

ابوالفضل فتح‌آبادی؛ حسن سرایی؛ شهرام پازوکی؛ علی جنادله