کلیدواژه‌ها = رودخانه­های عراق
تعداد مقالات: 1
1. رودخانه‌های عراق و استراتژی‌های نظامی عباسیان( 334-132ه.ق)

دوره 3، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 23-45

نعمت الله زکی پور؛ مجید شموسی مطلق