نویسنده = سید احمد رضا خضری
منازعات عثمانی و صفوی در گیلان

دوره 3، شماره 4، دی 1398، صفحه 1-21

10.52547/HSOW.3.4.1

سید احمد رضا خضری؛ جمال موسوی؛ محمد محمودپور؛ سمانه خلیلی فر