گروه تاریخ دانشگاه اراک با همکاری انجمن ایرانی تاریخ در راستای فراهم نمودن بسترهای مناسب جهت اعتلای ارزش‌های فرهنگی و پاسداری از میراث غنی تاریخی و تمدنی ایران و اسلام و همچنین توسعه و ارتقای کیفی پژوهش و نشر دستاوردها، پژوهشها و تجارب علمی پژوهشگران دانشگاهی در سراسر کشور، به انتشار فصلنامه علمی ـ پژوهشی «مطالعات تاریخی جنگ»  اقدام نموده است. این نشریه براساس نامه شماره 308617 کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درجه «علمی ـ پژوهشی»  را اخذ نموده است.

 

 


 اطلاعات نشریه

 • حوزۀ تخصصی: تاریخ
 • اعتبار نشریه: علمی‌
 • رتبه در وزارت علوم (ارزیابی 1401): ب
 • نوع مقالات قابل انتشار: علمی-پژوهشی
 • زبان نشریه: فارسی همراه با چکیده انگلیسی
 • توالی انتشار: فصلنامه
 • نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی
 • بازه زمانی بررسی اولیهیک هفته
 • نوع داوری: حداقل 2 داور، دوسو ناشناس (anonymous or blind peer review)
 • میانگین زمان داوری: 4 ماه
 • درصد پذیرش: 12%
 • نمایه: پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
 • هزینه داوری بعد از پذیرش مقالات 200 هزار تومان
 • هزینه انتشار: 400 هزار تومان
 • دسترسی به مقاله‌ها: رایگان (تمام متن)    
 • کشور محل انتشارایران
 • شروع انتشار پائیز 1395
 • برای جلوگیری از سرقت ادبی ، مقالات دریافت شده از طریق سامانه همانندجو ایران داک مشابهت یابی می شوند.

تذکرات مهم

 • نویسندگانی که مقاله آنها در دست بررسی است از ارسال مقاله جدید خودداری نمایند.
 • تمامی مقاله های ارسالی قبل از ورود به فرآیند داوری از طریق نرم افزارهای مشابهت یاب بررسی خواهند شد.
 • نویسندگان گرامی لطفا قبل از ارسال مقاله، راهنمای نویسندگان را مطالعه فرمایند.

 

 فرم تعهدنامه  پس از تکمیل و امضا با فرمت PDF و یا JPG به همراه فایل مقاله برای مجله ارسال شود. 

 

پدیدآوران باید نوشته‌های خود را پس از تصویب در هیئت تحریریه نشریه و پیش از فرستادن برای داوری، در سامانه همانندجو (به نشانی tik.irandoc.ac.ir) همانندجویی و گواهی آن را به رایانامه نشریه بفرستند (لینک راهنمای سامانه همانندجو)

 

ارسال فرم تعارض منافع  با امضای نویسنده مسئول الزامی است. 

 

 

شماره جاری: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 24، دی 1402، صفحه 1-97 

بررسی مفهوم جنگ و جایگاه فضیلت قهرمانی در ایلیاد هومر

صفحه 1-16

10.22034/hsow.2023.709711

سیدهاشم منیری؛ سیدحسین اطهری؛ مهدی نجف زاده؛ روح اله اسلامی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر اجرایی کارشناس نشریه
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها