گروه تاریخ دانشگاه اراک با همکاری انجمن ایرانی تاریخ در راستای فراهم نمودن بسترهای مناسب جهت اعتلای ارزش‌های فرهنگی و پاسداری از میراث غنی تاریخی و تمدنی ایران و اسلام و همچنین توسعه و ارتقای کیفی پژوهش و نشر دستاوردها، پژوهشها و تجارب علمی پژوهشگران دانشگاهی در سراسر کشور، به انتشار فصلنامه علمی ـ پژوهشی «مطالعات تاریخی جنگ»  اقدام نموده است. این نشریه براساس نامه شماره 308617 کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درجه «علمی ـ پژوهشی»  را اخذ نموده است.

 

 


 اطلاعات نشریه

 • حوزۀ تخصصی: تاریخ
 • اعتبار نشریه: علمی‌
 • رتبه در وزارت علوم (ارزیابی 1401): ب
 • نوع مقالات قابل انتشار: علمی-پژوهشی
 • زبان نشریه: فارسی همراه با چکیده انگلیسی
 • توالی انتشار: فصلنامه
 • نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی
 • بازه زمانی بررسی اولیهیک هفته
 • نوع داوری: حداقل 2 داور، دوسو ناشناس (anonymous or blind peer review)
 • میانگین زمان داوری: 4 ماه
 • درصد پذیرش: 12%
 • نمایه: پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
 • هزینه داوری بعد از پذیرش مقالات 200 هزار تومان
 • هزینه انتشار: 500 هزار تومان
 • دسترسی به مقاله‌ها: رایگان (تمام متن)    
 • کشور محل انتشارایران
 • شروع انتشار پائیز 1395
 • برای جلوگیری از سرقت ادبی ، مقالات دریافت شده از طریق سامانه همانندجو ایران داک مشابهت یابی می شوند.

تذکرات مهم

 • نویسندگانی که مقاله آنها در دست بررسی است از ارسال مقاله جدید خودداری نمایند.
 • تمامی مقاله های ارسالی قبل از ورود به فرآیند داوری از طریق نرم افزارهای مشابهت یاب بررسی خواهند شد.
 • نویسندگان گرامی لطفا قبل از ارسال مقاله، راهنمای نویسندگان را مطالعه فرمایند.

 

 فرم تعهدنامه  پس از تکمیل و امضا با فرمت PDF و یا JPG به همراه فایل مقاله برای مجله ارسال شود. 

 

پدیدآوران باید نوشته‌های خود را پس از تصویب در هیئت تحریریه نشریه و پیش از فرستادن برای داوری، در سامانه همانندجو (به نشانی tik.irandoc.ac.ir) همانندجویی و گواهی آن را به رایانامه نشریه بفرستند (لینک راهنمای سامانه همانندجو)

 

ارسال فرم تعارض منافع  با امضای نویسنده مسئول الزامی است. 

 

 

شماره جاری: دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 26، اردیبهشت 1403، صفحه 1-96 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر اجرایی کارشناس نشریه
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها