کلیدواژه‌ها = اقلیت‌های دینی ایران
بررسی مشارکت زرتشتیان در جنگ ایران و عراق؛ انگیزه‌ها، دلایل و زمینه‌های فکری و فرهنگی

دوره 3، شماره 4، دی 1398، صفحه 117-140

10.52547/HSOW.3.4.117

شباهنگ مهاجرانی؛ علی اکبر امینی؛ سید علی مرتضویان