کلیدواژه‌ها = حق تعیین سرنوشت
بررسی مناقشه‌‌ی قره‌باغ از منظر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها

دوره 1، شماره 2، دی 1395، صفحه 1-18

ابراهیم آقامحمدی؛ علی همایون آقامیرلو