مثلث قحطی، ناامنی و بیماری در اصفهان پس از جنگ جهانی اول

نویسنده

-دانش‌آموخته دکترای تاریخ دانشگاه اصفهان، پژوهشگر و اصفهان‌شناس

چکیده

 
چکیده
جنگ جهانی اول برای ایران پیامدهای زیانبار بسیاری از جمله مثلث سیاه قحطی، ناامنی و بیماری در پی داشت که بخشی از پیامدهای این جنگ در کشور ایران بود. این پژوهش با استناد به منابع از جمله خاطرات برجای مانده و روزنامه‌های منتشر‌شده در  همان زمان در شهر اصفهان، تلاش دارد ابعادی از این فاجعه انسانی را در این شهر به تصویر کشیده و نشان دهد مصائب  قحطی، ناامنی و بیماری چه اثراتی بر شهر برجای نهادند؟ مدیریت شهری در این میان چگونه عمل می‌کرد؟ و تصمیمات نهادهای مختلف شهری از جمله حاکم و بلدیه چقدر بر معادلات فوق اثر نهادند؟ یافته‌های پژوهش که با شیوه تاریخی است نشان می‌دهد که بروز عوامل مختلف از جمله ناامنی، قحطی و شیوع بیماری، روزگار سختی را برای مردم اصفهان پس از جنگ جهانی اول برجای نهاده بود و نحوه مواجهه مدیریت شهری، متنفذان، مردم و جوانان را با این پدیده‌ها و تبعات آن نشان می‌دهد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Triangle of Famine, Insecurity, and Diseases in Isfahan Following World War I

نویسنده [English]

  • abdolmahdi rajaei
چکیده [English]

  

World War I (WWI) had destructive consequences for Iran. In the aftermath of this war was the black triangle of famine, insecurity and disease spread. The present article, using diaries and newspapers, published in that period in Isfahan, is an attempt to depict only dimensions of that human catastrophe and the effects of such calamities on the city and its inhabitants and to show what various civil authorities did at that time and to what extent the decisions made by them including the governor and the Baladia (municipality) influenced the circumstances. Taking an analytical-comparative approach, this historical library-based study, tried to present and analyze the data based on first-hand and mostly unpublished data, also collected employing library and document-analysis method. The conclusion this study reached is that following WWI, Isfahan's people were inflicted with a hard and painful life due to insecurity, famine and disease outbreak.

 


  
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Isfahan
  • disease Keywords: Isfahan
  • disease Isfahan
  • World War I
  • insecurity
  • famine
  • disease