نقد و بررسی مذاکرات و گفتگوهای جنگ قادسیه (بر اساس تحلیل گفتمان حقیقت فوکو)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تاریخ دانشگاه لرستان

2 دبیر آموزش و پرورش خرم آباد لرستان

10.22034/hsow.2024.2019267.1525

چکیده

جنگ قادسیه یکی از مهم‌ترین نبردهای میان ساسانیان و اعراب مسلمان است؛ پیش از آغاز جنگ میان دوطرف گفتگوهای بسیار مهمی انجام شد و پیام‌هایی رد و بدل گردید که تحلیل و بررسی این گفتگوها می‌تواند ابعاد جدیدی از این واقعه تاریخی را بیان کند. تمرکز پژوهشگران بر رویدادها و حوادث جنگ قادسیه موجب شده که برخی موضوع‌های دیگر از جمله مذاکرات آن‌ها کمتر مورد توجه قرار گیرند لذا ضرورت دارد به این موضوع مهم نیز پرداخته شود.
این پژوهش با استفاده از تحلیل گفتمان حقیقت فوکو و با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی این گفتگوها می‌پردازد؛ یافته‌های پژوهش حاضر بیانگر این است که حقیقت(پارسیا) بیش از هر چیزی، به جایگاه اجتماعی شخص نسبت داده می‌شود و حقیقت‌گو(پارسیاستس) کسی است که تبار خود را می‌شناسد و دارای جایگاه اجتماعی والا است مانند رستم فرخزاد که از اشراف زادگان بود. از جانب دیگر نمایندگان مسلمان صرفا به خاطر برخی خصلت‌های مطلوب اسلام، بعنوان سفیر فرستاده شدند پس می‌توان گفت که اسلام طبق موازینی خاص قدرت حقیقت گویی(پارسیاستس) را به افراد می‌دهد نه جایگاه موروثی آنان، دیگر اینکه حقیقت‌گو(پارسیاستس) کسی است که استقلال اندیشه دارد اما اندیشه‌ رستم فرخزاد را یزدگرد رقم می‌زد ولی اندیشه نمایندگان مسلمان حول محور موازین اسلامی بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Criticism of Qadisiyah war talks and discussions (based on Foucault's discourse analysis of truth)

نویسندگان [English]

  • Seyed Alaeddin Shahrokhi 1
  • Elham Mirzakhani 2
1 Department of History Lorestan University
2 Secretary of Education Khorramabad, Lorestan
چکیده [English]

The Qadisiyah war is one of the most important battles between Sassanids and Muslim Arabs; Before the start of the war, very important talks were held between the two sides and messages were exchanged that the analysis and investigation of these conversations can reveal new dimensions of this historical event. The researchers' focus on the events and incidents of the Qadisiya war has caused some other issues, including their negotiations, to receive less attention. Therefore, it is necessary to address this important issue as well.
This research investigates these conversations by using Foucault's truth discourse analysis and descriptive-analytical method; The findings of the present research show that the truth (Parsia) is attributed to the social position of the person more than anything else and the truth-teller (parsiastes) is someone who knows his lineage and has a high social status, like Rostam Farrokhzad, who was a nobleman. On the other hand, Muslim representatives were sent as ambassadors simply because of some desirable features of Islam Therefore, it can be said that according to certain standards, Islam gives the power of truth-telling (parsiastes) to individuals, not their hereditary position. Another thing is that a truth teller (parsiastes) is someone who has independence of thought, but Rostam Farrokhzad's thought is Yazdgerd although the thought of the Muslim representatives was based on Islamic standards.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Qadsiyya"
  • "Sassanid" government. Muslim". "Arab representatives"
  • "discourse"
  • "Parsia
  • Parsiastes"