نویسنده = محمد حسن بیگی
تعداد مقالات: 3
2. جایگاه آیات قرآن در تحلیل فتوحات اعراب مسلمان در ایران

دوره 3، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 23-40

10.29252/HSOW.3.3.23

محمد حسن بیگی؛ رضا محمدی؛ علی زارعی


3. غزوه بدر در نگاه متفاوت قرآن و سیره‌نویسان

دوره 1، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 1-18

10.29252/HSOW.1.1.1

محمد حسن بیگی؛ عبدالواحد قادری