نویسنده = ابراهیم آقا محمدی
دیرینه شناسی مناقشات مرزی چین و هند

دوره 7، شماره 3، اسفند 1402، صفحه 1-16

10.22034/hsow.2023.710006

ابراهیم آقامحمدی


نظام موازنه قوا در اروپا و تاثیر آن بر جنگ های ایران-روسیه

دوره 5، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 1-27

10.52547/HSOW.5.2.1

ابراهیم آقا محمدی؛ علی باقری دولت آبادی؛ سجاد آبیاری


مداخله بشردوستانه در حقوق بین‌الملل با تأکید بر مداخله نظامی ناتو در کوزوو

دوره 2، شماره 3، مهر 1397، صفحه 1-20

ابراهیم آقامحمدی؛ سید محمدعلی عبداللهی؛ محمدصادق اسلامی گیلانی